JazzConnection e. V.  |  PF: 101211  |  17019 Neubrandenburg  |  Germany